Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Haarlemmertrekvaart 33
2343JC Oegstgeest
Nederland

071-3010360

Praktijk

De kinderartsenpraktijk “de kinderdokters” is een privaat initiatief, ontstaan in 2012. De praktijk bestaat uit twee ervaren kinderartsen, Regina van Ommen en Yvette Heijnen.
"De kinderdokters" biedt zorg aan kinderen en ouders dichtbij huis. 

Naast een goede bereikbaarheid en een kindvriendelijke omgeving, biedt deze kinderartsenpraktijk ook de mogelijkheid afspraken te maken voor 's avonds of in het weekeinde.

Uit studies en ervaring is gebleken dat met meer tijd en aandacht ouders zich beter geholpen voelen en het met het kind aantoonbaar beter gaat. Bij "de kinderdokters" zijn de consulten langer dan in andere poliklinieken, waardoor er meer tijd is om voldoende aandacht te geven aan het kind en de ouders.

Verder is er direct contact met de behandelend kinderarts, zonder tussenkomst van inschrijfbalie, poli-assistente en co-assistent.

Onze kinderartsen zijn, naast in deze praktijk, ook werkzaam in een ziekenhuis of binnen een GGZ instelling. Daardoor onderhouden zij medische contacten met andere kinderartsen en andere medische specialisten.
Zij worden gevisiteerd in het kader van hun werkzaamheden binnen het ziekenhuis en zij nemen deel aan collegiale toetsing.

Om de kwaliteit van de praktijk op peil te houden nemen de medisch specialisten van “de kinderdokters” onder andere deel aan de aangeboden geaccrediteerde nascholingsactiviteiten. Beide kinderartsen zijn lid van de Nederlandse Vereniging van Kindergeneeskunde.