Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Haarlemmertrekvaart 33
2343JC Oegstgeest
Nederland

071-3010360

Professionals

Informatie voor professionals

 

Een goede coördinatie tussen de verschillende disciplines vinden wij essentieel voor optimale zorg voor het kind.  Wij zoeken actief goede samenwerking met huisartsen, jeugdartsen, kinder-psychologen en -fysiotherapeuten.

 

U kunt kinderen van 0 – 18 jaar naar ons verwijzen. 

De medisch specialisten van “de kinderdokters” zijn ervaren kinderartsen die in vergelijking met de meeste kinder-poliklinieken in ziekenhuizen, langere consulten en kortere wachttijden aanbieden.
Bovendien biedt “de kinderdokters” de mogelijkheid om polibezoeken aan onze praktijk in de avond en/of het weekend te plannen.
De kinderen worden gezien in een kindvriendelijke omgeving, dicht bij huis en in een ontspannen sfeer.

Wij streven ernaar dat de zorg voor het kind zoveel mogelijk in de voor hem of haar vertrouwde omgeving plaats vindt en daar gecontinueerd wordt. Ten behoeve hiervan kunnen de kinderartsen van de praktijk "de kinderdokters" specialistische ondersteuning bieden aan huisartsen en andere disciplines.
Deze collegiale afstemming kan zowel telefonisch, via e-mail, als in uw praktijk plaats vinden.  

Ten behoeve van een goede diagnose willen wij een zo breed mogelijk inzicht krijgen in de leefomstandigheden en denkwereld van het kind. Een goede communicatie en coördinatie met andere zorgverleners vinden wij daarin een essentiële randvoorwaarde. Wij streven er daarom naar goede contacten te onderhouden met de verschillende disciplines in onze regio.

De resultaten van onderzoeken en behandelingen worden altijd teruggekoppeld naar de huisarts.

Voor het maken van een afspraak kunt u ons zowel telefonisch als via e-mail bereiken.

 


Kinderen kunnen door u verwezen worden voor onder andere:
 

ADHD

Zie www.kinderADHDcentrum.nl

ASTMA/VIRAL INDUCED WHEEZING

De praktijk “de kinderdokters” biedt de mogelijkheid om kinderen te screenen op allergisch/niet-allergisch astma en
viral induced wheezing.  Wij kunnen advies geven in behandeling met inhalatie corticosteroïden, β-sympathicomimetica, anti-histaminica en tevens leukotriënenremmers. Zo kunnen wij samen met u het benauwde kind adequate zorg bieden.

BUIKPIJN

Buikpijn is een veelvoorkomend probleem in de kinderartsenpraktijk. Wij kunnen de oorzaak van de buikpijn achterhalen (obstipatie, IBD, Crohn, coeliakie, lactose intolerantie, parasitaire infectie, functionele klachten en dergelijke) en zorg op maat leveren in samenwerking met u.

GROEI EN PUBERTEIT

Kinderen kunnen problemen hebben in hun groei, bijvoorbeeld te kleine lengte, te grote lengte. Zij kunnen tevens problemen hebben met hun puberteitsontwikkeling; te vroege, of te late puberteit. Wij kunnen met u bespreken of aanvullende diagnostiek noodzakelijk is en deze inzetten.

Indien er sprake is van een hormonale afwijking zullen wij het kind behandelen in samenwerking met één van de kinder-endocrinologen waarmee wij een relatie onderhouden.

HOOFDPIJN

Hoofdpijn komt ook bij kinderen regelmatig voor.
Boven de 6 jaar heeft de helft van de kinderen 1 tot 2 keer per jaar hoofdpijn en 1 op de 12 kinderen heeft migraine. Wij kunnen dit gericht behandelen, bijvoorbeeld met medicijnen maar ook door medische hypnotherapie, fysiotherapie of door het inschakelen van een kinder-therapeut of -psycholoog.  

Ook maken wij gebruik van hoofdpijnvragenlijsten om onderscheid te kunnen maken in het soort hoofdpijn.

HUILBABY’S

De kinderartsen van “de kinderdokters” hebben uitgebreide ervaring in de begeleiding van ouders van huilbaby's.
Als de onrust van de baby een medische oorzaak heeft, wordt de behandeling hierop afgestemd. Mogelijke behandelmethoden indien er geen medische oorzaak achterhaald kan worden, zijn babymassage of inbakeren.

PROBLEMEN MET ONTLASTING EN/OF PLASSEN

Voor dit soort problemen zal “de kinderdokters” samen met ouders op zoek gaan naar de oorzaken en indien nodig gespecialiseerde begeleiding inschakelen; kinderfysiotherapie voor bekkenbodemtraining en kinderpsychologie voor de gedragsmatige begeleiding.

VERMOEIDHEID

Soms zit een kind “niet lekker in zijn of haar vel” en/of is hij of zij vaak ziek. Wellicht spelen infecties een rol of loopt het  kind om wat voor reden dan ook op zijn of haar tenen. Wij zullen deze problemen uitgebreid met de ouders bespreken, een uitgebreid lichamelijk onderzoek doen en zo nodig aanvullend onderzoek laten verrichten. Als er sprake lijkt te zijn van functionele klachten (een verstoring van het lichaam op pijnsignalen) zullen wij een plan van aanpak opstellen. Onderdeel van deze aanpak kan medische hypnotherapie zijn of de inschakeling van een orthopedagoog, een kinder-coach, -psycholoog of -fysiotherapeut.