Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Haarlemmertrekvaart 33
2343JC Oegstgeest
Nederland

071-3010360

Werkwijze & Kosten

Werkwijze

De kinderartsen van de  praktijk “de kinderdokters” zijn erop gericht voldoende tijd te nemen om de voorliggende zorgvragen goed te bespreken met ouder en kind.  Om het u zo gemakkelijk mogelijk te maken komt u direct in contact met de behandelend kinderarts. Als het moeilijk is een afspraak gedurende werktijd te maken bestaat de mogelijkheid in het weekeinde of op een avond de praktijk te bezoeken.

De praktijk “de kinderdokters” hanteert de volgende werkwijze:

  • U laat een naam, telefoonnummer en e-mailadres achter op de website of op de voice mail box van “de kinderdokters” (telefoon: 071-3010360).
  • Binnen enkele dagen zal één van de kinderartsen telefonisch contact met u zoeken.
  • In dit telefonisch contact zal eerst vrij uitgebreid met u worden besproken wat de zorgvraag is. Hiermee kan met elkaar worden vastgesteld of “de kinderdokters” u en uw kind op een adequate manier  van dienst kan zijn of dat een andere zorgverlener meer passend is. 
  • Voor het eerste consult zal u gevraagd worden een medische vragenlijst in te vullen. Deze zal u, naar uw voorkeur, elektronisch of per post worden aangeboden en dient bij het eerste consult te worden meegenomen. 
  • In een enkel geval zullen wij u naar aanleiding van de telefonische intake vragen één of meerdere testen te laten afnemen bij één van de  diagnostische centra in de nabije omgeving. 
  • Bij het eerste consult zal de ingevulde medische vragenlijst met u worden doorgenomen. 
  • Afhankelijk van de diagnose wordt een behandelplan (eventueel met medicijnen) opgesteld en met u besproken. 
  • Indien nodig zal in vervolgafspraken (telefonisch dan wel vervolgconsult) het verloop van de klachten worden gevolgd.

 

Wordt de zorg vergoed?

Omdat de praktijk "de kinderdokters" geen contracten heeft afgesloten met ziektekostenverzekeraars worden de in rekening gebrachte kosten meestal niet vergoed.

Het gehanteerde tarief voor "de kinderdokters" is €80 per consult van een half uur. Indien gewenst kunnen ook twee elkaar opvolgende consulten worden aangevraagd.
Bij het eerste bezoek worden tevens inschrijfkosten van €25 in rekening gebracht.