Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

Haarlemmertrekvaart 33
2343JC Oegstgeest
Nederland

071-3010360

Zorgaanbod

De praktijk "de kinderdokters" biedt zorg aan voor alle kinderen van 0 tot  18 jaar. Om er zeker van te zijn dat de kinderartsen echt iets kunnen betekenen voor u zullen wij eerst een telefonische intake hebben. In dit gesprek zullen wij met u de zorgvraag bespreken en nagaan of en op welke manier “de kinderdokters” een bijdrage kan leveren aan gepaste zorg voor uw kind.

De praktijk "de kinderdokters" biedt geen eerste hulp aan. In acute gevallen kunt u contact opnemen met uw huisarts(enpost) of gaat u naar de eerste hulp van het ziekenhuis.


De praktijk “de kinderdokters” heeft als speerpunten:

  • Meer aandacht voor kind en ouders door langere consulten (eerste consult 45-60 minuten, vervolgconsulten 25-30 minuten) 
  • Directe lijnen: snel in contact met één van de ervaren kinderartsen van "de kinderdokters" 
  • Flexibiliteit in aanbod van de spreekuren: bezoek aan de praktijk is op afspraak en kan ook ’s avonds en/of in het weekeinde
  • Gemakkelijk bereikbare locatie en een ontspannen, kindvriendelijke omgeving 

Astmatische klachten

Als kinderen klachten hebben van hoesten en benauwdheid kan dit duiden op astma. Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen. Kinderen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen, voelen zich kortademig, ‘piepen’ of hoesten. Deze symptomen zijn soms dagelijks aanwezig. Bij de meeste kinderen komt het in de vorm van ‘aanvallen’ voor.

Je spreekt pas van astma vanaf de leeftijd van 4 jaar. Tot die tijd worden klachten van hoesten en benauwdheid meestal veroorzaakt door virussen en zijn van tijdelijke aard. De meeste kinderen groeien hier overheen.  We spreken dan van zogenaamd “viral induced wheezing” (door virussen veroorzaakt piepen). 

De luchtwegen van kinderen met astma zijn erg gevoelig of “prikkelbaar”. Door het inademen van allergische prikkels kunnen kinderen met astma het benauwd krijgen. De meest voorkomende allergieën zijn die voor huisstofmijt en voor huidschilfers van (huis)dieren als kat, hond, hamster en paard.
In het voorjaar en de zomer kan het inademen van boom- en graspollen klachten veroorzaken aan neus, ogen en longen. Dat wordt hooikoorts genoemd. Ook niet-allergische prikkels zoals koude, vochtige lucht, tabaksrook en andere “scherpe” luchtjes zoals parfum of benzinedamp kunnen de luchtwegen prikkelen.

Bij “de kinderdokters “ zullen de symptomen worden geanalyseerd en worden vastgesteld of er bij uw kind sprake is van astma. De astma behandeling bestaat vaak uit het gebruik van medicijnen, vaak toegediend via een inhaler.
Bij verdenking op allergie kan bij de behandeling een kinderlongarts of het kinderallergiecentrum worden ingeschakeld.  Een consult astmaverpleegkundige, voor bijvoorbeeld huisbezoek naar allergenen in huis, behoort ook tot de mogelijkheden.

ADHD

ADHD is de afkorting van Attention Deficit Hyperactivity Disorder (in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis met hyperactiviteit). Voor de ADHD zorg hebben "de kinderdokters" samen met Praktijk Pluspunt  het kinderADHDcentrum opgericht. 
Zie hiervoor: www.kinderADHDcentrum.nl

Buikpijn

Buikpijn komt veel voor op de kinderleeftijd. Maar liefst meer dan 15% van de van de kinderen onder 14 jaar heeft last van chronische buikpijn. Bij kinderen van 7 jaar heeft 1 op de 3 kinderen zelfs dagelijks ernstige buikpijn. Voor deze aandoening zijn allerlei termen in omloop; ‘prikkelbaar darmsyndroom’ ,  ‘spastische dikke darm’, IBD (irritable bowel disease ofwel geïrriteerde darm ziekte).
Oorzaken van buikpijn kunnen verschillend zijn. Veel voorkomende oorzaken zijn obstipatie en een intolerantie voor lactose. Maar er zijn ook niet-medische oorzaken zoals spanningen. We spreken dan van functionele klachten ofwel van een verstoorde reactie van het lichaam op pijn.
In de meeste gevallen kan snel worden achterhaald wat de oorzaak van de buikpijn bij uw kind is en kan “de kinderdokters “ zorg op maat leveren.

Huilbaby's

Huilbaby's zijn alle pasgeboren die met hun onrustige gedrag of ernstig huilen voor ouders zo’n probleem vormen dat het nodig is om in te grijpen. Het gaat om baby’s, jonger dan zes maanden die het volgende gedrag vertonen: 

  • (overmatig) huilen en/of 
  • voedingsproblemen en/of
  • onrustig gedrag.  

De kinderarts van “de kinderdokters” gaat  samen met u op zoek naar de oorzaak van de onrust.
Als de onrust van de baby een medische oorzaak heeft, wordt de behandeling hierop afgestemd. Indien geen medische oorzaak achterhaald kunnen de klachten kunnen worden behandeld door babymassage of inbakeren.

Groei en puberteit

 Groei en puberteit verloopt bij alle kinderen anders. Anders is meestal een variant op normaal.
Toch kan anders veel vragen en onzekerheid oproepen. In dat geval kunt u bij ons terecht om mee te kijken of klein, te klein, lang te lang, vroeg te vroeg,  of laat te laat is. Wij kunnen bijvoorbeeld een lengte voorspelling doen als u zorgen heeft over de snelle of juist langzame groei van uw kind.  
Als er echt sprake is van een hormoonstoornis, wat zeer zeldzaam is, kunnen wij u één van de ons bekende kinderendocrinologen (kinderarts gespecialiseerd in hormoonziektes) inschakelen bij de behandeling.

PROBLEMEN MET ONTLASTING EN/OF PLASSEN

Problemen met ontlasting en/of plassen komen vaak voor bij kinderen die in de periode zitten dat ze zindelijk worden. Meestal gebeurt dat heel natuurlijk, vaak met ouders, broers, zussen of klasgenootjes als voorbeeld.
Soms echter doen zich problemen voor bij het zindelijk worden. Hieraan kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen.
Als een kind de blaas- en bekkenbodemspieren niet goed leert te gebruiken, kan dit leiden tot verstopping of plasklachten.
Veel voorkomende klachten zijn:  te vaak, te weinig of op het verkeerde moment plassen, urineweginfecties en bedplassen. Door gevoelens van schaamte, ongemak of pijn kunnen kinderen (en hun ouders) in een vicieuze cirkel terecht komen.
De problemen worden dan steeds erger en kunnen bovendien spanning veroorzaken binnen het gezin. De kinderarts zal deonderliggende oorzaak van de problemen vaststellen en tot een behandelvoorstel komen.

HOOFDPIJN

Hoofdpijn komt ook bij kinderen regelmatig voor. Boven de
zes jaar heeft de helft van de kinderen één of twee keer per jaar hoofdpijn.  Eén op de twaalf kinderen heeft last van migraine.

Kinderen kunnen ook hoofdpijn krijgen als ze moeite hebben op school of in het gezin of het gevoel hebben niet aan de verwachtingen te kunnen voldoen.

Afhankelijk van de diagnose zal de behandeling met behulp van medicijnen plaatsvinden. Ook kan worden gekozen voor de inzet van een kinder-fysiotherapeut, -therapeut of een -psycholoog.

VERMOEIDHEID

Soms zit een kind 'niet lekker in zijn of haar vel' en/of is hij of zij vaak ziek. Mogelijk spelen infecties een rol of loopt het kind om wat voor reden dan ook op zijn of haar tenen.
In het eerste consult zal naast een uitgebreid gesprek, een lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd, eventueel later gevolgd door aanvullend onderzoek.
Als er sprake lijkt te zijn van functionele klachten (een verstoring van het lichaam op pijnsignalen) zal de kinderarts een plan van aanpak opstellen. Onderdeel van deze aanpak kan inschakeling zijn van een orthopedagoog, kinder-coach, -psycholoog of -fysiotherapeut.